Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de mate van schommelingen in de prijzen van activa over een bepaalde periode. Het is een maatstaf voor de mate van onzekerheid of risico in een markt. Hoe hoger de volatiliteit, hoe groter de mate van prijsschommelingen en hoe groter het risico (of kansen) voor beleggers.

Volatiliteit kan worden gemeten en uitgedrukt op verschillende manieren, zoals standaarddeviatie, gemiddelde true range (ATR) of historische volatiliteit. Het kan ook worden weergegeven in grafieken met prijsbewegingen, waarbij grotere prijsbewegingen duiden op hogere volatiliteit.

Hoewel hoge volatiliteit kan leiden tot kansen voor handelaren om winst te maken door prijsbewegingen te benutten, kan het ook risico’s met zich meebrengen, zoals grotere verliezen als gevolg van scherpe prijsdalingen. Aan de andere kant kan lage volatiliteit duiden op een stabiele marktomgeving, maar kan het ook resulteren in beperkte handelsmogelijkheden en lagere winstpotentie.

Het begrijpen van volatiliteit is essentieel voor beleggers en handelaren, omdat het hen helpt om risico’s te beoordelene en daarop handelsstrategie├źn te ontwikkelen.