Technical analysis

Technische analyse is een methodologie in de financiële markten die zich richt op het bestuderen van historische prijsgegevens en marktstatistieken om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. In plaats van te kijken naar de fundamentele factoren die van invloed zijn op de waarde van activa, zoals bij fundamentele analyse, gebruikt technische analyse grafieken en andere technische hulpmiddelen om patronen en trends in de prijsgegevens te identificeren.

Enkele van de belangrijkste concepten en hulpmiddelen in technische analyse zijn onder meer:

  1. Grafiekpatronen: Technische analisten bestuderen patronen zoals hoofd-en-schouderpatronen, driehoeken, vlaggen en kop-en-schotel patronen om mogelijke trendomkeringen of voortzettingen te identificeren.
  2. Technische indicatoren: Dit zijn wiskundige berekeningen gebaseerd op prijs- en volumegegevens die worden gebruikt om trends, momentum en andere aspecten van de markt te meten. Voorbeelden zijn voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte-index (RSI), stochastische oscillatoren en Bollinger Bands.
  3. Ondersteunings- en weerstandsniveaus: Technische analisten identificeren prijsniveaus waarop de prijs historisch gezien heeft gereageerd en die mogelijk fungeren als ondersteuning (waar de prijs kan stijgen) of weerstand (waar de prijs kan dalen).
  4. Volume-analyse: Het bestuderen van het handelsvolume kan inzicht geven in de mate van betrokkenheid van handelaren bij een bepaalde prijsbeweging, wat kan helpen bij het beoordelen van de geldigheid van trends en patronen.

Technische analyse wordt gebruikt door handelaren en beleggers in verschillende financiële markten, waaronder aandelen, forex, obligaties, grondstoffen en cryptocurrencies. Het is een belangrijk instrument voor het nemen van handelsbesluiten en het identificeren van handelskansen op basis van historische prijsgegevens.