Stop Loss order

Een stop-loss order is een vooraf ingestelde instructie die een handelaar aan zijn broker geeft om een positie automatisch te sluiten wanneer de prijs van de valuta een bepaald niveau bereikt. Deze order wordt gebruikt om verliezen te beperken door een positie te sluiten zodra de markt zich tegen de handelaar keert en de prijs een vooraf bepaald niveau bereikt dat als ongunstig wordt beschouwd.

Bijvoorbeeld, als een handelaar een longpositie heeft ingenomen op een valutapaar en een stop-loss order plaatst op 1,1200, betekent dit dat de positie automatisch wordt gesloten zodra de prijs van het valutapaar daalt tot 1,1200 of lager. Op deze manier kan de handelaar zijn verliezen beperken tot het niveau dat hij bereid is te accepteren.

Stop-loss orders zijn een belangrijk instrument voor risicobeheer en helpen handelaren om zonder emotie te kunnen handelen. Ze stellen handelaren in staat om duidelijke exitpunten vast te stellen en beschermen tegen grote verliezen in volatiele marktomstandigheden.