Stop Limit order

Een stop-limit order is een geavanceerd type order dat wordt gebruikt in forex om zowel een stopprijs als een limietprijs vast te stellen. Deze order wordt meestal gebruikt om een positie te openen of te sluiten wanneer een specifiek prijsniveau wordt bereikt.

Bij een stop-limit order stelt de handelaar twee prijsniveaus in:

  1. Stopniveau: Dit is het prijsniveau waarop de order wordt geactiveerd en omgezet in een limietorder. Zodra de marktprijs dit niveau bereikt, wordt de limietorder geactiveerd.
  2. Limietniveau: Dit is het prijsniveau waartegen de order wordt uitgevoerd nadat deze is geactiveerd. Het is het minimale of maximale niveau waartegen de handelaar bereid is de transactie uit te voeren.

Bijvoorbeeld, een handelaar kan een stop-limit order plaatsen voor een valutapaar met een stopniveau van 1,1200 en een limietniveau van 1,1190. Als de marktprijs het stopniveau van 1,1200 bereikt, wordt de order geactiveerd en omgezet in een limietorder met een prijs van 1,1190. De transactie wordt alleen uitgevoerd tegen of beter dan de opgegeven limietprijs.

Stop-limit orders zijn nuttig wanneer handelaren specifieke prijsniveaus willen vaststellen voor het openen of sluiten van posities en wanneer ze willen voorkomen dat ze tegen ongunstige prijzen worden gevuld in volatiele marktomstandigheden.