RSI

RSI staat voor “Relative Strength Index”. Het is een technische analyse-indicator die wordt gebruikt om de kracht en snelheid van prijsbewegingen van activa te meten. De RSI wordt vaak gebruikt om overbought- en oversold-condities te identificeren en om keerpunten in de markt te voorspellen.

De RSI wordt berekend met behulp van de volgende formule:

RSI = 100 – (100 / (1 + RS))

Waarbij:

  • RS is de “Relative Strength”, wat de verhouding is van de gemiddelde stijging van de prijzen gedurende een bepaalde periode (meestal 14 periodes) gedeeld door de gemiddelde daling van de prijzen gedurende dezelfde periode.

De RSI varieert tussen 0 en 100. Wanneer de RSI boven de 70 komt, wordt de activa als overbought beschouwd, wat kan wijzen op een mogelijke neerwaartse correctie of omkering. Aan de andere kant wordt een RSI onder de 30 beschouwd als oversold, wat kan wijzen op een mogelijke opwaartse correctie of omkering.

Handelaren gebruiken de RSI vaak in combinatie met andere technische indicatoren om handelsbeslissingen te nemen en om de kracht en richting van prijstrends te beoordelen. Het is belangrijk om te onthouden dat de RSI, net als andere technische indicatoren, geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen en dat het altijd belangrijk is om andere aspecten van marktanalyse te overwegen bij het nemen van handelsbeslissingen.