PMI


PMI staat voor “Purchasing Managers’ Index” (Inkoopmanagersindex). Het is een economische indicator die wordt gebruikt om de activiteit in de productie- en dienstensector van een economie te meten. De PMI wordt samengesteld uit enquêtes onder inkoopmanagers in verschillende sectoren, waarbij ze worden gevraagd naar aspecten zoals productie, nieuwe orders, werkgelegenheid, leveranciersprestaties en voorraadniveaus.

De PMI wordt meestal gepresenteerd als een indexcijfer tussen 0 en 100, waarbij een waarde boven 50 wijst op groei in de sector, terwijl een waarde onder 50 wijst op krimp. Hoe hoger de PMI, hoe sterker de groei van de sector wordt geacht.

De PMI wordt beschouwd als een belangrijke voorlopende indicator voor economische activiteit, omdat het de intenties van bedrijven weerspiegelt om nieuwe orders te plaatsen en hun productie op te schalen. Een stijgende PMI kan wijzen op toenemende economische activiteit en groei, terwijl een dalende PMI kan wijzen op afnemende activiteit en mogelijk een economische neergang.

De PMI wordt veel gebruikt door beleidsmakers, analisten, investeerders en bedrijven om de algemene economische vooruitzichten te beoordelen en om trends en potentiële kansen of risico’s te identificeren. Het wordt ook gebruikt als input voor beslissingen over monetair beleid en investeringen.