Fundamental analysis

Fundamentele analyse is een methode die wordt gebruikt om de waarde van een activa, zoals aandelen, valuta’s, obligaties of grondstoffen, te beoordelen door te kijken naar de onderliggende economische, financiële en andere kwantitatieve en kwalitatieve factoren die van invloed zijn op de waarde ervan.

Bij fundamentele analyse onderzoeken beleggers en analisten een breed scala aan informatie, waaronder:

  1. Economische indicatoren: Factoren zoals het BBP (Bruto Binnenlands Product), werkloosheidscijfers, inflatiecijfers en consumentenvertrouwen kunnen inzicht bieden in de algemene economische gezondheid en groeivooruitzichten.
  2. Bedrijfsfundamenten: Dit omvat financiële informatie zoals omzet, winst, kasstromen, schuldniveaus, winstmarges en operationele efficiëntie van een bedrijf.
  3. Sectoranalyse: Het onderzoeken van de specifieke trends, kansen en bedreigingen binnen een bepaalde sector of industrie kan helpen bij het beoordelen van de toekomstige prestaties van bedrijven binnen die sector.
  4. Macroeconomische factoren: Gebeurtenissen op mondiaal niveau, zoals geopolitieke spanningen, handelsbeleid, rentetarieven en valutakoersen, kunnen invloed hebben op de financiële markten en moeten worden meegenomen in de fundamentele analyse.

Het doel van fundamentele analyse is om te bepalen of een activa ondergewaardeerd, overgewaardeerd of geprijsd naar zijn intrinsieke waarde is. Op basis van deze analyse kunnen beleggers besluiten om activa te kopen, verkopen of aanhouden, afhankelijk van hun beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie. Fundamentele analyse wordt vaak gebruikt in combinatie met technische analyse, waarbij historische prijsgegevens worden geanalyseerd om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen.