CPI

CPI staat voor “Consumer Price Index” (Consumentenprijsindex). Het is een belangrijke economische indicator die wordt gebruikt om veranderingen in de gemiddelde prijs van goederen en diensten die door consumenten worden gekocht, te meten over een bepaalde periode. De CPI wordt veel gebruikt door beleidsmakers, economen en analisten om de inflatie te volgen en economische trends te analyseren.

De CPI wordt meestal berekend door een “mandje” van goederen en diensten te selecteren die representatief zijn voor de uitgaven van consumenten. Deze mand bevat items zoals voedsel, huisvesting, kleding, vervoer, medische zorg en recreatie. De prijzen van deze items worden regelmatig gevolgd en vergeleken met de prijzen in een basisjaar, dat als referentiepunt dient.

Wanneer de CPI stijgt, geeft dit aan dat consumenten gemiddeld meer betalen voor dezelfde goederen en diensten, wat wijst op inflatie. Een daling van de CPI kan wijzen op deflatie, waarbij consumenten minder betalen voor dezelfde goederen en diensten.

De CPI wordt gebruikt door centrale banken en overheden om monetair beleid te formuleren en te evalueren, zoals rentetarieven en inflatiedoelstellingen. Het is ook belangrijk voor investeerders en bedrijven, omdat het inzicht biedt in de koopkracht van consumenten en de algemene economische gezondheid.