Correlatie

Correlatie is een statistische maatstaf die wordt gebruikt om de relatie tussen twee variabelen te kwantificeren. In de context van forex, verwijst correlatie naar de mate waarin de prijsbewegingen van twee verschillende valutaparen met elkaar samenhangen.

De correlatiecoëfficiënt varieert tussen -1 en 1:

  • Een correlatie van 1 betekent een perfecte positieve correlatie, wat inhoudt dat de twee valutaparen in dezelfde richting bewegen.
  • Een correlatie van -1 betekent een perfecte negatieve correlatie, wat betekent dat de twee valutaparen in tegengestelde richtingen bewegen.
  • Een correlatie van 0 betekent dat er geen lineaire relatie is tussen de twee valutaparen.

Een positieve correlatie tussen valutaparen betekent dat wanneer de prijs van het ene valutapaar stijgt, de prijs van het andere valutapaar waarschijnlijk ook stijgt. Een negatieve correlatie betekent dat wanneer de prijs van het ene valutapaar stijgt, de prijs van het andere valutapaar waarschijnlijk daalt.

Handelaren gebruiken correlatieanalyse om diversificatievoordelen te identificeren, risico’s te beheren en hun handelsstrategieën te optimaliseren. Het kan hen helpen bij het selecteren van valutaparen die niet sterk gecorreleerd zijn om blootstelling aan specifieke risico’s te verminderen, en om kansen te identificeren wanneer valutaparen met een sterke correlatie tijdelijk van elkaar afwijken.