CCI

CCI staat voor “Commodity Channel Index”. Het is een technische analyse-indicator die wordt gebruikt om overbought- en oversold-condities van een activa te identificeren en om keerpunten in de markt te voorspellen. De CCI meet de verhouding tussen de huidige prijs van een activa en de gemiddelde prijs over een bepaalde periode.

De CCI wordt berekend met de volgende formule:

CCI = (TP – SMA) / (0.015 * MAD)

Waarbij:

  • TP de Typische Prijs is, berekend als het gemiddelde van de minimum-, maximum- en sluitwaarden van elke kaars.
  • SMA is de Simple Moving Average van de typische prijzen over een bepaald aantal periodes (meestal 14).
  • MAD is de Mean Absolute Deviation van de typische prijzen, dat wil zeggen de gemiddelde absolute afwijking van de typische prijzen ten opzichte van de SMA.

De CCI genereert positieve waarden wanneer de huidige prijs boven het gemiddelde ligt en negatieve waarden wanneer de huidige prijs onder het gemiddelde ligt. Extreme waarden (positief of negatief) kunnen wijzen op overbought- of oversold-condities, wat kan duiden op potentiële keerpunten in de markt. Handelaren gebruiken de CCI vaak in combinatie met andere technische indicatoren om handelsbeslissingen te nemen.